Stödboende hos Vägarna Vidare Vård

Målgrupp

Barn och unga som kommit som ensamkommande barn till Sverige i åldrarna 17 år till och med 20 år. 

Antal platser 

6 st 

 

Behandlingsmetodik

KBT (kognitiv beteendeterapi)

MI (Motiverande samtal)

Miljöterapi

Teckenekonomi

ADL (Aktiviteter i dagliga livet)

Lågaffektivt bemötande

Interna behandlings-faser baserade på BBIC

Skola

Stödboende har rutiner för skolgång och samverkan. Vägarna Vidare Vård har goda upparbetade kontakter med skolor och skolgången anpassas i samverkan utifrån individuella förutsättningar. Personal finns till för stöd med läxhjälp och annat skolarbete.

 

Praktik

Vägarna Vidare Vård arbetar med att hitta en lämplig praktikplats utifrån

individuell situation alternativt annan anpassad sysselsättning.

Körkort

I Vägarna Vidare Vårds stödboende hjälper vi i samverkan till med möjligheter att ta körkort.

Språk 

Svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska, turkiska

Placeringsintresse? 

Hannah.lindgren@vagarnavidarevard.se

076-826 73 55

© 2020 Vägarna Vidare Vård AB