01-1-1024x480.jpg

Vägarna Vidare Vård bedriver HVB-verksamhet sedan 2015. Vi arbetar för att hjälpa placerade ungdomar till att bli fria från sin problematik eller lära sig leva utifrån sina förutsättningar och utvecklas till en trygg och självständig vuxen. Vår drivkraft är att utvecklas till ett branschledande HVB som arbetar med individens behov i centrum. Verksamheten präglas av ett strukturerat arbetssätt, hög kvalitet och ett lyhört ledarskap.

Vilja, Våga, Vara är vår värdegrund.

Den innebär att vi VILL arbeta med engagemang och vi vill motivera till förändring.Vi VÅGAR tala fritt och uttrycka våra åsikter, känslor och bekymmer. Vi vågar utmana, utvecklas och förbättras. Vi tillåts VARA oss själva, vi tar ansvar för vad vi gör genom att vara hjälpsamma, respektfulla och ärliga.

TUFFASD - vår uppförandekod.

Den är vår "etiska kompass" och fastställer tydliga riktlinjer för hur vi förväntas uppträda och hjälper oss alla att ge uttryck för ett professionellt bemötande. TUFFASD står för; Trygghet, Utveckling, Framtidstro, Familj, Ansvar, Sysselsättning, Delaktighet.

@kademin  

Samtliga anställda går vår interna utbildning. I @kademin lär sig alla om; processen från inskrivning till utskrivning, grundläggande psykologi, behandlingsmetodik A, behandlingsmetodik B och andra relevanta ämnen för arbetet. Personal 

© 2020 Vägarna Vidare Vård AB