Vill du jobba hos oss?

 Maila CV och kort personlig videohälsning till rekrytering@vagarnavidarevard.se

Samantha Jones, Project Manager

Att arbeta hos Vägarna Vidare Vård innebär att

du arbetar med vård och behandling utifrån de placerade ungdomarnas vårdplan och genomförandeplan. Du åker även på aktiviteter och går på träning, utför städning, matlagning och stöttar ungdomarna efter behov. I arbetet skriver du journalföring och som kontaktperson skriver du månadsrapport och genomförandeplan i samarbete med verksamhetsansvarig. 

Vi har kollektivavtal med Vision och erbjuder löpande kompetensutveckling,

både individuell och i grupp genom vår interna @kademi.

Ungefär en gång i månaden har vi handledning.

För att arbeta hos oss på Vägarna Vidare Vård krävs att du har;

 • 2 års utbildning på eftergymnasial nivå (helst inom socialt arbete)

 • tidigare erfarenhet av social arbete

 • körkort

 • god kommunikationsförmåga i svenska

 • god administrativ förmåga

 •  personlig lämplighet

Vid anställning hos oss på Vägarna Vidare Vård kommer vi att vilja ha;

 • Kopia på ditt utbildningsintyg

 • Kopia på ditt körkort

 • Kopia på ev. andra intyg

 • Du kommer att få fylla i våra frågeformulär och kan visa på din administrativa förmåga

 • I rekryteringsprocessen samt vid misstanke under anställning, kan vi be om urinprov.

© 2020 Vägarna Vidare Vård AB