HVB GRILLBY

Målgrupp

Barn och unga i åldern 15 till och med19 år som vistats i olämpliga miljöer.

Antal platser 

7 st 

 

Behandlingsmetodik

ART (Aggression Replacement Training)

CRA (Community Reinforcement Approach)

KBT (kognitiv beteendeterapi)

MI (Motiverande samtal)

Miljöterapi

Teckenekonomi

ADL (Aktiviteter i dagliga livet)

Lågaffektivt bemötande

Interna behandlings-faser baserade på BBIC

Skola

Grillby har rutiner för skolgång och samverkan. Vägarna Vidare Vård har goda upparbetade kontakter med skolor och skolgången anpassas i samverkan utifrån individuella förutsättningar. Personal finns dagligen till för stöd med läxhjälp och annat skolarbete. Vid tillfälle där skolgång ännu ej är aktuellt arbetar Vägarna Vidare Vård med att hitta en lämplig praktikplats utifrån rutiner alternativt annan anpassad sysselsättning.

Språk 

Svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska, turkiska

Telefon

070-740 23 10

Mail

fia@vagarnavidarevard.se

Adress

Villberga-Backa 15, 749 51 Grillby

Vid intresse för studiebesök kontakta:

Fia Forslund

tf placerings- organisationsansvarig

070-7402310

fia@vagarnavidarevard.se

ÅKERBY

DIVISIONSGATAN

© 2020 Vägarna Vidare Vård AB