HVB DIVISIONSGATAN

Målgrupp

Pojkar och unga män i åldern 16 till och med 20 år med begynnande missbruk och begynnande kriminalitet och ett normbrytande beteende som fått negativa konsekvenser på familje- och kamratrelationer, skola/arbetsliv och i sociala sammanhang.

Antal platser 

6 st 

 

Behandlingsmetodik

ART (Aggression Replacement Training)

CRA (Community Reinforcement Approach)

KBT (kognitiv beteendeterapi)

MI (Motiverande samtal)

Miljöterapi

Teckenekonomi

ADL (Aktiviteter i dagliga livet)

Lågaffektivt bemötande

Interna behandlings-faser baserade på BBIC

Skola

Divisionsgatan har rutiner för skolgång och samverkan. Vägarna Vidare Vård har ett goda upparbetade kontakter med skolor i Uppsala och skolgången anpassas i samverkan utifrån individuella förutsättningar. Personal finns dagligen till för stöd med läxhjälp och annat skolarbete. Vid tillfälle där skolgång ännu ej är aktuellt arbetar Vägarna Vidare Vård med att hitta en lämplig praktikplats utifrån rutiner alternativt annan anpassad sysselsättning.

Språk 

Svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska, turkiska

Telefon

073-067 19 14

Mail

divisionsgatan@vagarnavidarevard.se

Adress

Divisionsgatan 3, 753 37 Uppsala

Placeringsintresse? 

Hannah.lindgren@vagarnavidarevard.se

076-826 73 55

ÅKERBY

GRILLBY

© 2020 Vägarna Vidare Vård AB