HVB ÅKERBY

r9RjvF7fTA6txKZF3F7RwQ.jpeg

Målgrupp

Pojkar / unga män i åldern 15 till och med 19 år som har missbruksproblem och kriminellt beteende.

Antal platser 

4 st 

 

Behandlingsmetodik

ART (Aggression Replacement Training)

CRA (Community Reinforcement Approach)

KBT (kognitiv beteendeterapi)

MI (Motiverande samtal)

Miljöterapi

Teckenekonomi

ADL (Aktiviteter i dagliga livet)

Lågaffektivt bemötande

Interna behandlings-faser baserade på BBIC

Skola

Åkerby har rutiner för skolgång och samverkan. Vägarna Vidare Vård har ett goda upparbetade kontakter med skolor i Uppsala och skolgången anpassas i samverkan utifrån individuella förutsättningar. Personal finns dagligen till för stöd med läxhjälp och annat skolarbete. Vid tillfälle där skolgång ännu ej är aktuellt arbetar Vägarna Vidare Vård med att hitta en lämplig praktikplats utifrån rutiner alternativt annan anpassad sysselsättning.

Språk 

Svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persiska, turkiska

Telefon

070-248 34 49

Mail

akerby@vagarnavidarevard.se

Adress

Åkerby 205 E, 743 86 Bälinge

Placeringsintresse? 

Hannah.lindgren@vagarnavidarevard.se

076-826 73 55

DIVISIONSGATAN

GRILLBY

© 2020 Vägarna Vidare Vård AB