01-1-1024x480.jpg

Vilja Våga Vara

fri från droger

fri från kriminalitet

dig själv

Trygghet - Utveckling - Framtidstro - Familj - Ansvar - Sysselsättning - Delaktighet

Vägarna Vidare Vård tar emot ungdomar med alkohol- och/eller drogproblematik,

normbrytande och/eller utåtagerande beteende samt eventuellt lättare diagnoser.

Vägarna Vidare Vård ger kvalitativ behandling och stöd genom

en personlig och förtroendeingivande vård.

Det övergripande målet är att utifrån individuell situation

och förutsättningar hjälpa ungdomen med dennes behov.

Den placerades vardag struktureras med aktiviteter, skola, praktik och

jobbar tillsammans med en kontaktperson och övrig personal,

efter behandlingsfaser baserade på BBIC. 

Samtlig personal arbetar dagligen bland annat med ett

lågaffektivt bemötande, ADL-träning, miljöterapi och genomför MI-samtal.

Placeringsintresse? 

Hannah.lindgren@vagarnavidarevard.se

076-826 73 55

© 2020 Vägarna Vidare Vård AB